Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:01, 3.12.2022 r.

Alerty omawiające KSRF są już dostępne

Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alerty omawiające Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nr 600, 610, 620, 700, 705, 706, 710, 720, 800, 805 oraz 810.

3 kwietnia 2017

KSRF 600Badanie sprawozdań finansowych grupy

KSRF 610Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych

KSRF 620Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta

KSRF 700Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych

KSRF 705Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSRF 706Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSRF 710Informacje porównawcze, dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe

KSRF 720Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdanie finansowe

KSRF 800Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia

KSRF 805Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego

KSRF 810Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych

 

ALERTY to system powiadomień, dzięki któremu biegli rewidenci regularnie otrzymują zwięzłą i rzetelną informację na temat najważniejszych zmian w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej. Publikacje pozwolą szybciej i sprawniej dowiedzieć się o nowych przepisach, a tym samym przygotować do stosowania nowych standardów.

Za opracowanie alertów odpowiadali Tomasz Zielke oraz Joanna Żukowska-Kalita w ramach Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także Katarzyna Korycka.

Zapoznaj się ze wszystkimi alertami.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl