Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:13, 24.06.2024 r.

Biegli z kolejnych miast poznają Przewodnik MSB

Już ponad osiemset osób wzięło udział w spotkaniach poświęconych stosowaniu „Przewodnika MSB-procedury” w praktyce. Inicjatorem cyklu "Z Przewodnikiem przez Polskę" jest Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

31 maja 2017

– Zależało nam na zapoznaniu biegłych rewidentów z całej Polski z publikacją „Przewodnik MSB-procedury” – wyjaśniła Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów odpowiedzialnej za opracowanie przewodnika. Dokument, który przez środowisko wyczekiwany był często nawet ćwierć wieku, stanowi praktyczne narzędzie do badania zgodnie z nowymi, międzynarodowymi standardami badania. – Przewodnik obejmuje zbiór procedur oraz wzorów dokumentacji do stosowania i wykorzystania w badaniu sprawozdań finansowych według MSB, przy czym przedstawia zagadnienie w sposób prosty, jasny i komunikatywny – dodała Barbara Misterska-Dragan.

Samorząd dał narzędzie i wyjaśnił, jak z niego korzystać

W trakcie spotkań autorzy opracowania przedstawili uczestnikom strukturę podręcznika i wyjaśnili, w jaki sposób można z niego korzystać podczas badania sprawozdania finansowego według międzynarodowych standardów badania. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zbudowany jest przewodnik i w jaki sposób można w praktyce odszukać i wykorzystać przedstawione w nim informacje. – W trakcie spotkań staraliśmy się położyć szczególny nacisk na praktyczną użyteczność udostępnionych przez samorząd narzędzi ułatwiających biegłym badanie zgodne z MSB – wyjaśniła Barbara Misterska-Dragan. – Bo przewodnik nie jest tylko zbiorem procedur, które należy stosować podczas badania, ale także zestawieniem praktycznych rozwiązań możliwych do zaadoptowania na własne potrzeby. Uczestnicy otrzymali rzetelną pomoc w formie narzędzia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB – mówiła z kolei Elżbieta Zajkowska-Żylska, prezes Regionalnej Rady w Krakowie.

Biegli chcą się rozwijać

Dotychczas w spotkaniach wzięło udział ponad ośmiuset biegłych rewidentów z regionalnych oddziałów KIBR w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. – Tak wysoka frekwencja jasno pokazuje, że do nowego dla profesji wyzwania, jakim jest zastosowanie po raz pierwszy nowych, międzynarodowych standardów badania, podchodzimy w odpowiedzialny sposób i chcemy się do niego jak najlepiej przygotować – skomentowała Katarzyna Korycka, kierownik działu KIBR ds. wparcia audytu. To też sygnał, że biegli rewidenci chętnie korzystają z każdej okazji do poszerzenia wiedzy z zakresu MSB. – Biegli czują konieczność przeszkolenia się z tego tematu, widzą ryzyka związane z przejściem na MSB, obawiają się dużej dodatkowej pracy związanej z wdrożeniem MSB w badaniu – dodała Renata Zielińska, jedna z uczestniczek wrocławskiego spotkania.

Uczestnicy dobrze ocenili spotkanie

Konieczność rozwoju praktycznych umiejętności stosowania nowych standardów potwierdzali także sami uczestnicy spotkań. – Przyszedłem na spotkanie, bo zależało mi na uzupełnieniu wiedzy o wymaganiach dotyczących metodologii, procedowania i dokumentowania badań sprawozdań finansowych. W moim odczuciu to pierwsze tak pożyteczne spotkanie poświęcone w całości warsztatowi biegłego rewidenta w środowisku międzynarodowym – mówił Wiesław Rozmysłowicz, uczestnik warszawskiego spotkania. Dodał także, że z perspektywy osoby zarządzającej procesami badania sprawozdań finansowych, spotkanie było wręcz konieczne, aby biegłych rewidentów wprowadzić w środowisko międzynarodowych standardów badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie, jak podkreślał po wydarzeniu Marian Jagiełło, prezes RO KIBR w Katowicach, wielu biegłych spotkanie traktuje jako wstęp do bardziej szczegółowych szkoleń w zakresie stosowania MSB w praktyce. – Biegli liczą też na kolejne spotkania, w formie szkoleń, na których można by bardziej szczegółowo omówić i przedyskutować szczegóły merytoryczne zasad korzystania przewodnika – dodał z kolei Andrzej Karpiak, prezes Regionalnej Rady w Rzeszowie.

Długo wyczekiwana pomoc. Będą kolejne edycje przewodnika

– Pierwszy kontakt z „Przewodnikiem” wskazuje, że wydawnictwo będzie bardzo pomocne w poznawaniu nowej „filozofii” badania sprawozdań finansowych – mówił Piotr Kołodziejczyk z RO KIBR w Katowicach. To ważne, bo udostępnienie pierwszego tego typu narzędzia, które w kompletny i zrozumiały sposób wyjaśniałoby, jak zastosować w praktyce standardy badania, było długo oczekiwane przez środowisko. – Nie brakowało głosów, i nie były to głosy odosobnione, że na taką pomoc biegli czekali nawet 25 lat – podsumowała Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, prezes oddziału łódzkiego.

Dlatego przewodnik będzie stale uaktualniany. – Spotkania były okazją do zebrania opinii na temat opracowania. Pomogą nam one w pracach nad kolejną edycją, tak by w jeszcze większym stopniu odpowiadała ona oczekiwaniom środowiska – zapewniła Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Także sami uczestnicy podkreślali, że liczą na kolejne edycje przewodnika. – Mogłoby się w nim pojawić jeszcze więcej wiedzy praktycznej. Choćby przykłady wypełnionej dokumentacji rewizyjnej z pełnego badania sprawozdania finansowego. Taki przykład powinien zawierać wszystkie dowody rewizyjne z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego fikcyjnej firmy zgodnie z nowymi MSB – mówił Piotr Kołodziejczyk. Z kolei zdaniem Jadwigi Szafraniec, prezes regionalnej rady RO KIBR we Wrocławiu, należy zastanowić się także nad możliwością przedstawienia przykładów wypełnionych kart. – Celowy byłby chociażby przykład wypełnionej karty dotyczącej zrozumienia jednostki dla jednostki handlowej, usługowej lub produkcyjnej – wyjaśniła. 

e-Biblioteka

"Przewodnik MSB - procedury" w formacie PDF można bezpłatnie pobrać z e-Biblioteki dostępnej na naszej stronie internetowej. Wersja edytowalna dostępna jest w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu.

Kolejne spotkania "Z Przewodnikiem przez Polskę"

Biegli rewidenci mogą wziąć jeszcze udział w kolejnych spotkaniach. Szczegóły dostępne są w kalendarzu dostępnym na stronie głównej kibr.org.pl.

Fotorelacja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl