„Badanie za 2017 rok” – ważny alert PIBR

PIBR opublikował właśnie obszerny alert, zawierający informacje niezbędne przy badaniu sprawozdań na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r.

14 marca 2018

Dokument zbiera odnośniki do wszystkich polskich i europejskich aktów prawnych, regulujących badanie sprawozdań finansowych, a także standardów badania, uchwał KRBR zawierających przykłady sprawozdań (w tym opinii), publikacji informacyjnych PIBR oraz wszelkich innych materiałów pomocniczych.

Alert pomoże także biegłym rewidentom znaleźć komunikaty KNF, broszury IFAC i innych organizacji czy choćby stronę z przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Alert, przygotowany przez komisję ds. standaryzacji usług, dostępny jest na stronie PIBR.

Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes PIBR, przewodnicząca komisji ds. standaryzacji:

To bardzo ważny moment, ponieważ po raz pierwszy badania wszystkich sprawozdań będą przeprowadzane zgodnie z MSB. To duże wyzwanie, co widać choćby po liczbie pytań i wątpliwości napływających do PIBR i Ministerstwa Finansów. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa biegłych prowadzących badania według MSB po raz pierwszy. Chcieliśmy więc maksymalnie ułatwić im dotarcie do wszelkich materiałów pomocnych w tym zadaniu. Dlatego jakiś czas temu uruchomiliśmy wyszukiwarkę standardów – a najnowszy Alert jest kolejnym takim narzędziem. Zgromadziliśmy w nim tylko to, co ważne dla badających sprawozdania finansowe sporządzone na 31 grudnia 2017 r. – łącznie z przykładowymi sprawozdaniami z badania.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl