Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:54, 3.10.2023 r.

Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021

Wskazówki zawarte w Dobrych Praktykach Komitetów Audytu 2021 mają na celu wsparcie działania komitetów audytu oraz wzmocnienie nadzoru korporacyjnego w spółkach.

19 października 2021

Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021 (DPKA2021) zostały przygotowane przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów wspólnie z zespołem ekspertów pod przewodnictwem Ilony Pieczyńskiej-Czerny. W prace nad przygotowaniem dokumentu zaangażowani byli także przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów: Barbara Misterska-Dragan - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Agnieszka Müller-Grządka - członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Jarosław Dac - członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

DPKA2021 są adresowane do jednostek zainteresowania publicznego zobowiązanych do utworzenia w radach nadzorczych komitetów audytu, a także spółek powołujących takie komitety z własnej woli.
W ocenie Instytutu opublikowany zbiór odzwierciedla najnowsze trendy i praktyki działania komitetów audytu, a także odpowiada na oczekiwania uczestników rynku zainteresowanych efektywnym nadzorem wewnętrznym w spółkach. Dobre praktyki mogą stać się ważnym elementem rozwoju spółek i zapobiegania nieprawidłowościom w ich działaniu. Służą one nie tylko akcjonariuszom, także inni interesariusze z faktu sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad spółkami będą odnosić korzyści.

Jak podkreśla Instytut, zasady zawarte w DPKA2021 mają charakter wskazówek, których stosowanie w jak najszerszym wymiarze jest rekomendowane, o ile spółki nie dysponują lepiej dostosowanymi do potrzeb komitetów audytu rozwiązaniami własnymi albo rekomendowane rozwiązania są nieproporcjonalne lub nieadekwatne do skali i przedmiotu działalności. Skorzystanie z tego zbioru jest autonomiczną decyzją spółki, która może wdrożyć DPKA2021 w całości lub części korzystając przy tym z innych zbiorów dobrych praktyk dedykowanych komitetom audytu. Wskazówki zawarte w DPKA2021 mogą stać się swoistym przewodnikiem, który przybliża wyzwania, proponuje gotowe rozwiązania oraz podpowiada jakie mechanizmy mogą pomagać w wykonywaniu nałożonych na komitety audytu obowiązków.

Z Dobrymi Praktykami Komitetów Audytu 2021 można się zapoznać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl