Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:12, 22.07.2024 r.

Branża audytorska nadal rośnie

„Rzeczpospolita” podsumowuje Ranking Audytorów 2018.

Rzeczpospolita

18 kwietnia 2018

Finansowy obraz rynku rysuje artykuł „Branża nadal rośnie w siłę”. Przychody audytorów systematycznie się poprawiają, ale dynamika wzrostu spowolniła. Podczas ubiegłorocznej edycji rankingu łączne przychody firm audytorskich oscylowały w okolicach 2,9–3 mld zł. Teraz ten poziom został przekroczony. W sumie firmy uczestniczące w rankingu dziennika wykazały w 2017 r. przychody wynoszące ponad 3,1 mld zł, czyli o około 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dynamika jest jednak o 3 pkt proc. niższa niż w zeszłorocznej edycji. Według najnowszych danych niemal 85 proc. rynku przypada na wielką czwórkę, czyli o 3 pkt proc. więcej niż rok temu.

Jeśli przyjrzeć się bliżej tylko przychodom z audytu, to dynamika jest zdecydowanie niższa (rzędu 4 proc.), a ich łączna wartość wynosi ponad 583 mln zł. Z kolei przychody z wykonania czynności rewizji finansowej, stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, w sumie poszły w górę o niewiele ponad 3 proc., do 556,5 mln zł.

Mimo turbulencji w segmencie jednostek zainteresowania publicznego przychody z czynności rewizji finansowej z badań i przeglądów spółek giełdowych poszły w górę o ponad 6 proc. Okazuje się jednak, że część firm obecnych w tym segmencie w 2016 r., w kolejnej edycji nie osiągnęły w nim przychodów.  Potwierdza się zatem to, przed czym przestrzegali uczestnicy rynku – „przykręcenie śruby" w tym segmencie zawęziło krąg podmiotów, które obsługują spółki giełdowe, natomiast zwyżka ich przychodów w dużej mierze jest efektem wzrostu cen za badanie sprawozdań finansowych.

Coraz mniej audytorów

W tekście „Wyzwań cały czas przybywa” dziennik zwraca uwagę na powolny spadek liczby firm audytorskich i biegłych rewidentów. Jak pisze autorka, trudno wskazać jedną przyczynę takiego stanu rzeczy. Składa się na to mocne przeregulowanie rynku oraz utrzymująca się przez wiele lat presja na ceny badania sprawozdań finansowych. Rozmówcy „Rzeczpospolitej” podkreślali także, że wielu biegłych rewidentów „przerzuciło" się na inne zawody, w szczególności na doradztwo.

Rosnące wymagania wobec pracowników powodują, że pozyskanie wykwalifikowanego kandydata jest dla firm audytorskich nie lada wyzwaniem. Wielką rolę odgrywa także automatyzacja kolejnych procesów. To poprawia efektywność pracy, ale wcale nie musi wpłynąć na obniżenie kosztów badania sprawozdań. A to dlatego, że firmy audytorskie będą musiały zatrudniać więcej doświadczonych pracowników z nowymi kwalifikacjami. Audytorzy będą więc w przyszłości konkurować o pracowników z firmami technologicznymi.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl