Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:42, 22.07.2024 r.

Rynek jest mocno przeregulowany

W „Parkiecie” i „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Krzysztofem Burnosem.

Rzeczpospolita, Parkiet

18 kwietnia 2018

Prezes PIBR odnosi się w nim m.in. do wychodzenia mniejszych firm audytorskich z sektora badań JZP, sugerując, że już przepisy europejskie były nadmierne i niepotrzebne wobec braku konfliktów interesów i dobrego funkcjonowania nadzoru – tymczasem polska ustawa jeszcze zaostrzyła regulację. Krzysztof Burnos zwrócił także uwagę na irracjonalnie krótką rotację – maksymalny okres współpracy jest porównywalny z wymaganą przerwą. Spodziewa się także odkrycia kolejnych problematycznych przepisów w rodzaju tego, który praktycznie uniemożliwił wystawianie polskim spółkom tzw. listów poświadczających.

Prezes PIBR podkreślił nakłady poniesione przez biegłych rewidentów w związku z nową regulacją oraz zwiększoną pracochłonność, wynikającą z wdrożenia MSB. W takich okolicznościach wzrost cen audytu jest nieunikniony - niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzenia.

Krzysztof Burnos przyszłości audytu upatruje między innymi w raportowaniu zintegrowanym oraz audycie podatkowym.

Skrócona wersja wywiadu ukazała się w serwisie internetowym „Rzeczpospolitej”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl