Rynek jest mocno przeregulowany

W „Parkiecie” i „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Krzysztofem Burnosem.

Rzeczpospolita, Parkiet

18 kwietnia 2018

Prezes PIBR odnosi się w nim m.in. do wychodzenia mniejszych firm audytorskich z sektora badań JZP, sugerując, że już przepisy europejskie były nadmierne i niepotrzebne wobec braku konfliktów interesów i dobrego funkcjonowania nadzoru – tymczasem polska ustawa jeszcze zaostrzyła regulację. Krzysztof Burnos zwrócił także uwagę na irracjonalnie krótką rotację – maksymalny okres współpracy jest porównywalny z wymaganą przerwą. Spodziewa się także odkrycia kolejnych problematycznych przepisów w rodzaju tego, który praktycznie uniemożliwił wystawianie polskim spółkom tzw. listów poświadczających.

Prezes PIBR podkreślił nakłady poniesione przez biegłych rewidentów w związku z nową regulacją oraz zwiększoną pracochłonność, wynikającą z wdrożenia MSB. W takich okolicznościach wzrost cen audytu jest nieunikniony - niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzenia.

Krzysztof Burnos przyszłości audytu upatruje między innymi w raportowaniu zintegrowanym oraz audycie podatkowym.

Skrócona wersja wywiadu ukazała się w serwisie internetowym „Rzeczpospolitej”.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl