Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:49, 24.05.2024 r.

Konsultacje projektu MSB 240 (zmienionego)

IAASB zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmienionego brzmienia MSB 240 dotyczącego oszustw.

30 kwietnia 2024

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) prowadzi konsultacje projektu zmienionego brzmienia Międzynarodowego Standardu Badania 240 – „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw” („MSB 240 (z)”) oraz związanych z tym zmian do innych standardów międzynarodowych.

W ostatnich latach, upadłości przedsiębiorstw i skandale na całym świecie sprawiły, że temat oszustw wysunął się na pierwszy plan i doprowadził do pytań ze strony interesariuszy o rolę i obowiązki biegłego rewidenta związane z oszustwami w badaniu sprawozdań finansowych. Cele projektu, które wspierają interes publiczny, obejmowały:

  1. wyjaśnienie roli i odpowiedzialności biegłego rewidenta,
  2. promowanie spójnych zachowań i ułatwianie skutecznego reagowania na zidentyfikowane ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem poprzez ustanowienie bardziej rygorystycznych wymogów oraz ulepszenie i doprecyzowanie materiału objaśniającego tam, gdzie to konieczne,
  3. wzmocnienie znaczenia, w trakcie całego badania, odpowiedniego stosowania zawodowego sceptycyzmu,
  4. zwiększenie przejrzystości procedur związanych z oszustwami, w tym wzmocnienie komunikacji z osobami sprawującymi nadzór oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości biegłego rewidenta.

Dokument zawiera również „Uzasadnienie” (Explanatory Memorandum), które przedstawia tło i wyjaśnienie projektu. Wraz z projektem MSB 240 (z) została także opublikowana tabela prezentująca kluczowe zmiany, które wspierają interes publiczny.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, organy regulacyjne, organy nadzoru audytowego, środowisko akademickie oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii bezpośrednio do IAASB.

Konsultacje trwają do 5 czerwca 2024 r.

IAASB zachęca do korzystania z przygotowanego szablonu odpowiedzi.

Źródłowe informacje znajdują się na stronie internetowej IAASB pod adresem: https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-240-revised-auditor-s-responsibilities-relating-fraud-audit?mc_cid=21232500b4&mc_eid=1d7f98813f.

Aby pomóc zainteresowanym stronom w zrozumieniu proponowanych zmian, IAASB opublikował serię krótkich filmów pt. „Understanding Proposed Changes to the Fraud Auditing Standard” (czteroczęściową serię można obejrzeć na YouTube - tutaj).

Robocze tłumaczenie projektu MSB 240 (z) na j. polski jest dostępne - tutaj. Podkreślamy, że jest to maszynowe tłumaczenie, które nie było poddane merytorycznej weryfikacji i nie jest autoryzowane przez PIBR.

Link do aktualności związanej z wcześniejszymi konsultacjami IAASB dotyczącymi tej tematyki – „Konsultacje IAASB dotyczące oszustw i kontynuacji działalności”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl