Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:03, 4.12.2022 r.

Konsultacje IAASB dotyczące oszustw i kontynuacji działalności

IAASB rozpoczęła konsultacje dotyczące tematyki oszustw i kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych.

30 września 2020

Rola biegłego rewidenta w odniesieniu do oszustw i kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych nadal cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, wzmocnionym głośnymi w ostatnich latach upadkami korporacji.

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) uznała, że należy bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom i rozpoczęła publiczne konsultacje projektu pt. „Oszustwa i kontynuacja działalności w badaniu sprawozdań finansowych: analiza różnic między publicznym postrzeganiem roli biegłego rewidenta a jego obowiązkami w badaniu sprawozdania finansowego”. Treść dokumentu konsultacyjnego dostępna jest tutaj.

Dokument konsultacyjny ma na celu zebranie opinii szerokiego kręgu interesariuszy z całego systemu sprawozdawczości finansowej. Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie swoich opinii, czy standardy badania związane z oszustwami i kontynuacją działalności wymagają aktualizacji, aby odzwierciedlić zmieniający się krajobraz sprawozdawczości zewnętrznej, a jeśli tak, to w jakich obszarach.

Konsultacje będą trwały do 12 stycznia 2021 r.

Link do zgłaszania uwag i komentarzy znajduje się tutaj.

W imieniu IAASB zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do wyrażenia opinii, nie tylko biegłych rewidentów i firmy audytorskie, ale także m.in. inwestorów i innych użytkowników sprawozdań finansowych, osoby sprawujące nadzór, sporządzających sprawozdania finansowe, krajowe organy ustanawiające standardy, zawodowe organizacje księgowych i biegłych rewidentów, środowisko akademickie, organy regulacyjne i organy nadzoru audytowego.

Zebrane zwrotne informacje posłużą do podjęcia decyzji o możliwych dalszych kierunkach działań.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl