Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:52, 24.07.2024 r.

Konsultacje projektu MSB 570 (Z 202x)

IAASB prowadzi konsultacje projektu zmienionego brzmienia MSB 570 dotyczącego kontynuacji działalności.

30 czerwca 2023

Wysokiej jakości badania wspierają sprawne funkcjonowanie rynków kapitałowych i stabilność finansową. Utrzymująca się niepewność w środowisku gospodarczym, upadki korporacyjne oraz zawirowania w sektorze usług finansowych, ponadto wojna i globalna pandemia zwiększyły ryzyko i skoncentrowały uwagę na wyzwaniach związanych z odpowiedzialnością biegłych rewidentów i pracą związaną z oceną kierownictwa co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

Zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) zmiany brzmienia Międzynarodowego Standardu Badania 570 – „Kontynuacja działalności” („MSB 570 (Z 202x)”) oraz związane z tym propozycje zmiany do innych MSB są odpowiedzią na te wyzwania i mają na celu:

  • promowanie spójnej praktyki oraz ułatwienie skutecznego reagowania na zidentyfikowane ryzyko istotnego zniekształcenia związane z kontynuacją działalności,
  • wzmocnienie dokonywanej przez biegłego rewidenta oceny osądu kierownictwa w zakresie kontynuacji działalności, w tym wzmocnienie znaczenia, w trakcie badania, odpowiedniego stosowania zawodowego sceptycyzmu oraz
  • zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do obowiązków i pracy biegłego rewidenta związanej z kontynuacją działalności, w tym wzmocnienie komunikacji i wymogów sprawozdawczych.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy, w tym biegłych rewidentów i firmy audytorskie do przekazania swoich opinii na temat zaproponowanego przez IAASB projektu. Konsultacje trwają do 24.08.2023 r. Respondenci są proszeni o przesyłanie swoich uwag drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IAASB, korzystając z linku "Submit a comment".

Przetłumaczony na język polski projekt można pobrać tutaj.

Udostępniamy tłumaczenie m.in., aby umożliwić zapoznanie się z proponowanymi przez IAASB kierunkami zmian. Chcemy podkreślić, że jest to robocze tłumaczenie, nie była wykonana merytoryczna jego weryfikacja i tłumaczenie nie jest autoryzowane przez PIBR.

Źródłowe informacje znajdują się na stronie internetowej IAASB pod adresem: https://www.iaasb.org/consultations-projects/going-concern.

(Link do aktualności dotyczącej wcześniejszych konsultacji IAASB – „Konsultacje IAASB dotyczące oszustw i kontynuacji działalności”).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl