Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:17, 24.07.2024 r.

MSB 600 (Z) – kolejny zmieniony standard

IAASB opublikowała ostateczne brzmienie kolejnego zmienionego standardu – MSB 600 (Z) - dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

26 maja 2022

W kwietniu br. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych („IAASB”) opublikowała ostateczne brzmienie Międzynarodowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)” („MSB 600 (Z)”). Zmienionemu standardowi, jak zwykle, towarzyszą zmiany uzgodnieniowe i dostosowawcze do innych standardów.

To już kolejny zmieniony przez IAASB standard, mający na celu poprawę jakości audytu. Standard zawiera nowe i zmienione wymogi oraz materiał objaśniający, które lepiej dostosowują standard do ostatnio zmienionych standardów, takich jak Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 i 2, MSB 220 (Zmieniony) oraz MSB 315 (Zmieniony w 2019 r.).

Nowe i zmienione wymogi wzmacniają również odpowiedzialność biegłego rewidenta grupy związaną z zawodowym sceptycyzmem, zaplanowaniem oraz przeprowadzaniem badania, dwustronną komunikacją między nim a biegłymi rewidentami części składowych grupy, jak również dotyczą dokumentacji badania.

MSB 600 (Z) zawiera oparte na ryzyku podejście do planowania i przeprowadzania audytu grupowego. Podejście to skupia uwagę i pracę biegłego rewidenta grupy na identyfikacji i ocenie ryzyk istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu dalszych procedur badania w odpowiedzi na te oszacowane ryzyka. Wskazuje również, że audytorzy części składowych grupy mogą być i często są zaangażowani we wszystkie fazy badania grupy. Ponadto, standard promuje jasne, proaktywne i skalowalne podejście do badania, które można zastosować w dzisiejszych rozwijających się strukturach audytów grupowych.

IAASB wraz z MSB 600 (Z) opracowała również materiały wspierające wdrożenie standardu, obejmujące: „Podstawę wniosków” oraz „Arkusz informacyjny”.

Z opublikowanym w j. angielskim standardem MSB 600 (Z) oraz zmianami uzgodnieniowymi i dostosowawczymi do innych standardów, a także materiałami wspierającymi można zapoznać się na stronie internetowej IAASB (tutaj) lub pobrać je poniżej:

  • MSB 600 (Z) oraz zmiany uzgodnieniowe i dostosowawcze - (pobierz opracowanie tutaj),
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) - (pobierz opracowanie tutaj),
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz opracowanie tutaj).

Wszystkie materiały będą też katalogowane na stronie dedykowanej projektom standardów (przejdź do strony internetowej).

PIBR rozpoczęła już prace związane z ustanowieniem MSB 600 (Z) jako krajowego standardu badania. Pierwszy etap to przetłumaczenie standardu na język polski.

Wcześniejsze nasze aktualności związane z tą tematyką:
Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące zmian MSB 600 - badanie skonsolidowanych sprawozdań
Drugie webinarium IAASB poświęcone projektowi MSB 600 (zmienionego)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl