Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:34, 1.12.2023 r.

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące zmian MSB 600 - badanie skonsolidowanych sprawozdań

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmian MSB 600 dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań oraz zaprasza na poświęcone tej tematyce webinarium.

5 czerwca 2020

KONSULTACJE PROJEKTU MSB 600 (Zmienionego)

Trwają konsultuje Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) na temat projektu Międzynarodowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy) oraz propozycje zmian do innych MSB na skutek zmiany MSB 600”.

Badania grupy są często bardziej złożone i wymagające niż badania pojedynczych jednostek, ponieważ grupa może mieć wiele podmiotów lub jednostek biznesowych działających w różnych jurysdykcjach, a w prace mogą być zaangażowani biegli rewidenci części składowych grupy. Proponowany standard wprowadza ulepszone, oparte na ryzyku podejście do planowania i przeprowadzania badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podejście to zakłada koncentrację uwagi i wysiłków zespołu wykonującego badanie grupy na identyfikacji i ocenie ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego grupy oraz na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu dalszych procedur badania w reakcji na oszacowane ryzyko. Projekt standardu uznaje, że biegli rewidenci części składowych grupy mogą i są często zaangażowani we wszystkie etapy badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W tych okolicznościach standard podkreśla znaczenie zaangażowania zespołu wykonującego badanie grupy w pracę biegłego rewidenta części składowych grupy.

Projekt MSB 600 (Z) jest dostępny w języku angielskim tutaj.

Chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o przesyłanie uwag bezpośrednio do IAASB, w terminie do 2 października 2020 r. Link dostępny jest tutaj. Dostępne są tu również informacje na temat formy i sposobu zgłaszania komentarzy.

WEBINARIUM

Zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanym przez IAASB webinarium, które będzie poświęcone projektowi standardu, w tym omówieniu przyczyn zmiany obecnego standardu.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim - 11 czerwca 2020 r. o g. 14.00. Rejestracji można dokonać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl