Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:48, 16.07.2024 r.

Problemy z e-sprawozdaniami

Złożenie rocznych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest proste dla zarządów z cudzoziemcami

Rzeczpospolita

24 kwietnia 2018

Znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wymaga składania w KRS rocznych sprawozdań finansowych wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Muszą być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze. Może to być wyłącznie osoba wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Tymczasem częste są sytuacje, w których żadna ze wspomnianych w przepisie osób nie posiada numeru PESEL. Dotyczy to np. członków zarządu spółek kapitałowych, którzy są cudzoziemcami i pełnią swe funkcje w zarządach z dala od Polski. Dla takich spółek złożenie pierwszego rocznego sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będzie wcale takie proste.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie „Rzeczpospolitej”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl