Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:17, 23.05.2024 r.

Jak wygląda procedura wpisu do rejestru? Kiedy, gdzie i jakie dokumenty złożyć?

Wniosek o wpis do rejestru (R1) możesz złożyć w Biurze PIBR osobiście po ślubowaniu lub wysłać pocztą. Do wniosku dołącz:

  • kwestionariusz osobowy (R2),
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od daty złożenia tego wniosku).
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kopia potwierdzona za zgodność
    z oryginałem przez notariusza).
  • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Formularze dla biegłych”.

Pełna procedura wpisu do rejestru biegłych rewidentów znajduje się w zakładce „Organy/Komisje KRBR/Komisja ds. ewidencji”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl