Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:51, 22.07.2024 r.

Ujednolicone brzmienie standardów po zmianach dostosowawczych przyjętych uchwałą nr 2272/38a/2022 KRBR

Na mocy uchwały nr 2272/38a/2022 KRBR z dnia 7 lipca 2022 r. został przyjęty Krajowy Standard Badania 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” („KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)”) oraz związane z nim zmiany do krajowych standardów badania wymienione w załączniku nr 2 do ww. uchwały (aktualność pt. „KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) został zatwierdzony”).  

Zmiany dostosowawcze (ang. conforming and consequential amendments) dotyczyły 20 standardów z grupy krajowych standardów badania: 200, 210, 230, 240, 250 (Z), 260 (Z), 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540 (Z), 550, 600, 610 (Z), 620, 701, 720 (Z).

Przygotowaliśmy ujednolicone brzmienie standardów, których pierwotne brzmienie ustanowione uchwałą nr 3430/52a/2019 oraz uchwałą nr 3436/52a/2019, zostało zmienione kolejnymi uchwałami KRBR:

Aby zmiany były czytelne, tekst usunięty/zastępowany, wraz z powiązanymi przypisami, został przekreślony.

Należy pamiętać, że przygotowany w ten sposób pakiet zmienionych standardów jest rodzajem praktycznego wsparcia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy kierować się brzmieniem uchwał KRBR i standardów stanowiących załączniki do tych uchwał.

Standardy nie wymienione poniżej nie były zmieniane w stosunku do pierwotnego ich brzmienia.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl