Podyplomowo pod patronatem PIBR

Trwa rekrutacja na roczne studia podyplomowe „Raport Zintegrowany” w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej

13 czerwca 2018

SGH otworzyła nowy kierunek rocznych studiów podyplomowych, poświęcony raportowaniu zintegrowanemu. To oferta skierowana przede wszystkim do praktyków, zwłaszcza członków rad nadzorczych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i osób zajmujących się tworzeniem zintegrowanych raportów, raportów zrównoważonego rozwoju czy przygotowywaniem informacji niefinansowych wymaganych przez przepisy prawa bilansowego, a także do menedżerów podejmujących decyzje wpływające na wizerunek firmy i jej model biznesu oraz do odbiorców informacji niefinansowych.

Słuchacze zyskają wiedzę na temat obecnej struktury systemu sprawozdawczości w organizacji i umiejscowienia w ramach niego raportowania zagadnień niefinansowych. Formuła studiów podyplomowych pozwoli na przedstawienie raportowania zintegrowanego jako koncepcji do komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości, będącej produktem finalnym „zintegrowanego myślenia” w organizacji.

W gronie wykładowców znajdują się prezesi i menedżerowie firm tworzących raporty zintegrowane oraz firm consultingowych i audytorskich, a także przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i pracownicy naukowi SGH.

Patronat nad studiami, prowadzonymi przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej SGH, objął PIBR. Rekrutacja trwa do 5 października 2018 r., a zajęcia rozpoczynają się tydzień później. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania studiów w ramach wspierania usług rozwojowych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znaleźć można na stronie SGH.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl