Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:27, 23.04.2021 r.

Obowiązkowe przeglądy w firmach niepodlegających badaniu?

W ramach wczesnych konsultacji PIBR przesłał MF propozycje zmian w ustawie o rachunkowości.

2 lipca 2018

Ministerstwo Finansów prowadzi proces konsultacyjny przygotowujący do nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jednym z podmiotów odpowiadających na ankietę resortu był PIBR.

Samorząd biegłych rewidentów proponuje między innymi przeorganizowanie ustawy tak, aby podzielić ją na bardziej klarowne funkcjonalnie części, a także całkowicie zmienić regulację dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotychczasowe przepisy są całkowicie anachroniczne, nie uwzględniając choćby powszechności zdigitalizowanych ksiąg czy działalności centrów usług księgowych.

W ramach zwiększenie ochrony obrotu gospodarczego oraz poprawy jakości publicznie dostępnej informacji finansowej zawartej w sprawozdaniach finansowych składanych do organów skarbowych i KRS biegli proponują rozszerzyć stosowanie instytucji przeglądu. Jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu ani przeglądowi, byłyby zobowiązane poddać swoje roczne sprawozdania finansowe badaniu co najmniej raz na trzy lata lub corocznemu przeglądowi. Ta druga forma wiązałaby się dla firm z mniejszymi kosztami niż w przypadku pełnego badania sprawozdana finansowego, a jednocześnie pozwoliłaby zmniejszyć ryzyko występowania nieprawidłowości.

Pełna treść ankiety wypełnionej przez PIBR oraz bardziej szczegółowego pisma z dodatkowymi propozycjami dostępna jest na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl