Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:34, 17.04.2021 r.

Informacja na temat opłaty rocznej z tytułu nadzoru za II kwartał 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła w dniu 3 lipca br. uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r. - wskazując na stawkę 1,43% rocznych przychodów osiągniętych w 2018 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego.

20 lipca 2018

Z uwagi jednak na fakt, iż uchwała ta nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego (która ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego) informujemy, że brak zapłaty zaliczki opłaty za II kwartał w przewidzianym uchwałą KRBR terminie (do dnia 31 lipca br.) nie będzie się wiązać dla firm audytorskich z żadnymi sankcjami ani naliczaniem odsetek.

O decyzji Komisji Nadzoru Audytowego po rozpatrzeniu ww. uchwały niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl