Informacja na temat opłaty rocznej z tytułu nadzoru za II kwartał 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła w dniu 3 lipca br. uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r. - wskazując na stawkę 1,43% rocznych przychodów osiągniętych w 2018 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego.

20 lipca 2018

Z uwagi jednak na fakt, iż uchwała ta nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego (która ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego) informujemy, że brak zapłaty zaliczki opłaty za II kwartał w przewidzianym uchwałą KRBR terminie (do dnia 31 lipca br.) nie będzie się wiązać dla firm audytorskich z żadnymi sankcjami ani naliczaniem odsetek.

O decyzji Komisji Nadzoru Audytowego po rozpatrzeniu ww. uchwały niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl