Min. Gruza o optymalizacjach i tajemnicy zawodowej

Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przesłał do samorządów zawodowych związanych z doradztwem podatkowym pismo na temat Dyrektywy DAC 6.

25 lipca 2018

Od 25 czerwca 2018 r. obowiązuje nowelizacja unijnej dyrektywy 2011/16/UE, która wprowadziła obowiązkową automatyczną wymianę informacji o transgranicznych uzgodnieniach. Min Gruza przypomina w swoim piśmie, że choć pierwsze zawiadomienia o schematach transgranicznej optymalizacji podatkowej będą składane w sierpniu 2020 r., to obejmą one rozwiązania wdrażane już od momentu wejścia w życie dyrektywy. Resort pracuje już nad polską ustawą, która rozszerzy ten obowiązek także na krajowe optymalizacje.

Obowiązek przekazywania informacji organom podatkowym spoczywa przede wszystkim na pośrednikach – doradcach podatkowych, radcach prawnych. Dyrektywa daje jednak państwom członkowskim możliwość wdrożenie odpowiednich narzędzi regulacyjnych, aby nienaruszona została tajemnica zawodowa pośredników, oczywiście o ile opracowane przez nich schematy podatkowe pozostają w granicach obowiązujących przepisów. Ministerstwo wskazuje, że w sytuacje zwolnienia pośrednika z obowiązku raportowania, to klient staje się odpowiedzialny za zawiadomienie organów podatkowych. Pośrednik musi go jednak o tym rzetelnie poinformować.

Z pismem min. Gruzy można zapoznać się tutaj.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl