Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:47, 30.07.2021 r.

Zmienione MSB z grupy „800” już dostępne

PIBR zakończyła tłumaczenie międzynarodowych standardów badania 800, 805, 810

9 sierpnia 2018

PIBR zakończyła tłumaczenie zmienionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) międzynarodowych standardów badania z grupy „800”. Są to trzy standardy, które po przyjęciu przez KRBR i zatwierdzeniu przez KNA staną się krajowymi standardami badania:

  • KSB 800 (Z) w brzmieniu MSB 800 (zmienionego) „Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia”,
  • KSB 805 (Z) w brzmieniu MSB 805 (zmienionego) „Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego”,
  • KSB 810 (Z) w brzmieniu MSB 810 (zmienionego) „Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego”.

Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu KRBR.

Planowane jest, aby zmienione standardy z grupy „800” miały zastosowanie do badań za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.

Uchwała wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez KNA. W związku z tym, obecnie udostępnione tłumaczenie może ulec zmianie w stosunku do wersji końcowej.

Na bieżąco będziemy informowali o statusie tej uchwały.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. materiałami dostępnymi tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl