Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:09, 7.12.2021 r.

Zmiana przykładowej umowy o badanie

KRBR wprowadziła zmiany w przykładach umowy o przeprowadzenie badania i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

27 września 2018

Na posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła komunikat nr 38/2018 w sprawie zmiany komunikatu nr 36/2018 KRBR z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Zmieniany obecnie komunikat został opracowany w celu uwzględnienia w przykładowej umowie o badanie nowych regulacji wynikających z RODO. Informowaliśmy o tym wówczas na stronie PIBR.

Zmiany dotyczą oświadczenia zleceniodawcy w sprawie charakteru powierzanych danych. Obejmują pkt 5.6 przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego oraz § 2 ust. 3 przykładowej umowy powierzenia danych osobowych. W wytycznych w zakresie zapisów umowy dotyczących przetwarzania danych osobowych nie wprowadzano zmian. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie nr 38/2018, zaś w załącznikach do niego – jednolite teksty zmienionych przykładów umów.

Zmienione przykłady umów są już dostępne. Należy pamiętać, że komunikat został przekazany Komisji Nadzoru Audytowego i do czasu jego rozpatrzenia przez KNA komunikat nie ma mocy obowiązującej, a udostępnione treści mogą ulec zmianie.

Treść dokumentów:

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl