MF wyjaśnia kwestię daty e-podpisu e-sprawozdania

Podpis elektroniczny musi być złożony w dacie sporządzenia sprawozdania z badania

2 listopada 2018

Od 1 października 2018 r., zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Powstała jednak wątpliwość, czy data sporządzenia sprawozdania z badania musi być identyczna z datą złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy też sprawozdanie z badania może zawierać dwie różne daty.

W związku z tym PIBR zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację przepisów. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów odpowiedział, że data sporządzenia sprawozdania z badania i data jego podpisania powinny być tożsame, gdyż złożenie podpisu pod sprawozdaniem z badania jest czynnością kończącą proces sporządzania sprawozdania z badania.

Z pytaniem PIBR do Ministerstwa Finansów można zapoznać się tutaj.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów znajduje się tutaj.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl