Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:32, 7.12.2021 r.

Samorząd o projekcie nowelizacji UoBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

14 listopada 2018

KRBR za kluczową kwestię uznaje zmniejszanie ryzyka związanego z działalnością jednostek o znaczeniu systemowym dla państwa, jak również firm audytorskich, które na rzecz tych jednostek wykonywały jakąkolwiek czynność rewizji finansowej. Jednocześnie podkreśla zaś, że dla właściwej realizacji publicznego nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich niezbędne jest współdziałanie instytucji Państwa z organami samorządu zawodowego. Stąd propozycja, aby nadzór publiczny, realizowany przez nowo powołaną Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skoncentrowany był na minimalizacji ryzyka systemowego związanego z jednostkami zaufania publicznego – przy rozszerzeniu tej kategorii na nowe podmioty i objęciu nadzorem wszystkich firm audytorskich, które wykonały dla JZP choćby jedną czynność rewizji finansowej. Rada sugeruje, aby pozostawić Krajową Komisję Nadzoru, która nadzorowałaby pozostałe firmy i kategorie usług.

W swojej opinii samorząd zwraca także uwagę na nierówność, jaką wprowadziłoby objęcie nadzorem i opłatą roczną z tytułu nadzoru usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów: te same usługi wykonywane przed podmioty inne niż firmy audytorskie nie podlegałyby opłacie, nadzorowi czy standardom technicznym. Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę oferowaną przez te podmioty, tworząc sytuację nierównej konkurencji.

Uzupełnieniem całego systemu minimalizacji ryzyka systemowego byłoby wprowadzenie instytucji badania wspólnego, co pozwoli wykonywać badania JZP mniejszym firmom. Skutkiem obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach jest bowiem koncentracja tego rynku, a zdaniem samorządu proponowane w najnowszym projekcie zwiększenie obciążeń tylko przyśpieszy ten proces.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl