Do 30 listopada br. można składać opinie dla Urzędu Regulacji Energetyki

Zbliża się termin złożenia opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika zużycia energii elektrycznej.

27 listopada 2018

Zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 20 lutego 2015 r. odbiorca przemysłowy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, składa prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki m.in. opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 30 listopada 2017 r. wydała regulujący tę kwestię komunikat nr 27/2017. W załączniku nr 2 do tego komunikatu przedstawiony jest przykład opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, uwzględniający wymogi KSUA 3000.

Biegli rewidenci wydający opinię w 2018 roku mogą posłużyć się tym przykładem, powinni jednak pamiętać o uwzględnieniu zaktualizowanych w międzyczasie uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:

  • „Wymogi kontroli jakości” - uchwała nr 2040/37a/2018 KRBR z 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości,
  • „Wymogi niezależności i inne wymogi etyczne” - uchwała nr 2042/38/2018 KRBR z 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Przypominamy, że w opinii należy zamieścić aktualne adresy publikacyjne wskazanych w niej aktów prawnych.

Komunikat nr 27/2017 wraz z załącznikami numer 1 oraz numer 2 dostępny jest na stronie www PIBR w sekcji „Prawo i standardy”.

 

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl