Ujednolicenie stanowiska MF i MS w sprawie e-sprawozdań

Resort finansów podzielił zdanie Ministerstwa Sprawiedliwości, że decydujące znaczenie ma data sporządzania sprawozdania finansowego.

3 grudnia 2018

Na stronie internetowej MF została w związku z tym opublikowana zmieniona odpowiedź na pytanie nr 9 dotyczące początku obowiązywania nowego przepisu, określającego, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno:

  • lat obrotowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe,
  • lat obrotowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie,
  • jak też przyszłych lat obrotowych.

Ze wszystkimi pytaniami i aktualnymi odpowiedziami MF można zapoznać się tutaj.

Z wyjaśnieniami MS można zapoznać się tutaj. MS, w części „Pomoc”, zamieściło także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania – FAQ.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl