Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:57, 1.12.2021 r.

Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi do projektu nowelizacji UoBR

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

5 grudnia 2018

W pierwszym rzędzie zwraca uwagę, że projekt ingeruje w zagwarantowaną konstytucyjnie samodzielność samorządu zawodowego biegłych rewidentów. RCL, powołując się m.in. na orzecznictwo TK, podkreśla, że daleko idące ograniczenie kompetencji członków samorządu we wskazanym w uzasadnieniu celu wzmocnienia nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich wymaga pogłębionego uzasadnienia proporcjonalności przyjętych rozwiązań – a przedstawione w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych nie są wystarczającym uzasadnieniem.

RCL wskazuje również na niejasność założenia przez projektodawcę osiągnięcia celu w postaci wzmocnienia nadzoru publicznego, wskazując na ryzyko związane z okresem przejściowym – gdzie zakłada się start nowego organu z początkiem roku 2020, ale wcześniej uchyla się już możliwość prowadzenia nowych kontroli przez KKN. RCL przygląda się także instancyjności postępowania administracyjnego po utworzeniu PANA, zmianie trybu nakładania kar w postępowaniu dyscyplinarnym czy finansowaniu nowej instytucji. RCL w swojej opinii zgłasza także wiele innych szczegółowych zastrzeżeń.

Cały tekst dostępny jest na stronie RCL.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl