Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:52, 1.12.2021 r.

KNF wydała znowelizowaną Rekomendację L dla banków i SKOK-ów

Rekomendacja dotyczy roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

3 stycznia 2019

Rekomendacja opisuje dobre praktyki w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z KNF w obszarze wymiany danych i informacji pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania ustawowego sprawozdań finansowych banków i SKOK. Nowelizacja dokumentu zapewni spójność rekomendacji KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami i SKOK z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi.

Projekt Rekomendacji L był przedmiotem konsultacji publicznych między innymi z udziałem PIBR. KNF oczekuje, że Rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach oraz SKOK nie później niż do 31 marca 2019 r.

Pełen tekst rekomendacji dostępny jest na stronie KNF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl