Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:09, 1.12.2021 r.

KRBR przyjęła nowy standard

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 18 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4401PL.

4 stycznia 2019

Uchwała nr 2981/49/2018 w sprawie Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4401PL – „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu” została podjęta na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) w związku z art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach.

Nowy standard określa wymogi dotyczące świadczenia usług przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i wydawania listów poświadczających (comfort letters), wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki.

Długo wyczekiwany standard dotyczy usług kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Jednostki zainteresowania publicznego (JZP) i banki oferujące mogą dzięki niemu korzystać ze wsparcia biegłego rewidenta w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia, że przy pozyskaniu kapitału dochowano należytej staranności. Z kolei biegli rewidenci, którzy zastosują się do postanowień standardu nie złamią zasad niezależności wymaganych przez ustawę o biegłych rewidentach, co oznacza możliwość kontynuacji świadczenia usług badania dla JZP. Standard ma jednak uniwersalny charakter i ma także zastosowanie do usług wykonywanych na rzecz jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego.

Uchwała 2981/49/2018 wraz z załącznikiem do czasu jej zatwierdzenia przez KNA nie ma mocy obowiązującej. W związku z tym udostępnione aktualnie treści mogą ulec zmianie w stosunku do wersji, która zostanie ostatecznie przyjęta jako obowiązująca. Standard jest jednak zamieszczany na stronie internetowej PIBR, aby wszyscy zainteresowani – biegli rewidenci i odbiorcy ich usług – mogli zapoznać się z aktualnym stanem prac i treścią dokumentów przyjętych przez KRBR i przekazanych do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach.

Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj, z treścią KSUP 4401PL tutaj.

O pracach nad projektem informowaliśmy już wcześniej „Projekt standardu usług due dilligence i comfort letters

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl