Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:22, 1.12.2021 r.

Kolejne odpowiedzi na pytania o sprawozdania 2018

Publikujemy kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

21 lutego 2019

Zagadnienia związane z e-sprawozdawczością i sprawozdaniami z badania za 2018 r. wciąż budzą wiele wątpliwości i rodzą kolejne pytania. Tak jak w przypadku pierwszej udostępnionej części zbioru odpowiedzi, obecnie publikowany zestaw odpowiedzi dotyczy głównie tej właśnie tematyki, ważnej dla środowiska biegłych rewidentów i ich klientów.

Aby ułatwić znalezienie nowych pytań i odpowiedzi, wyróżniliśmy je na liście oznaczeniem [NOWE].

Przypominamy, że zakres informacji publikowanych w nowej formule będzie ograniczony do tematów związanych ze standardami wykonywania zawodu, kontrolą jakości oraz zasadami etyki zawodowej.

Zachęcamy również do lektury Alertu specjalnego „Badanie 2018”, który szerzej omawia zmiany w przepisach prawa i standardach dotyczących badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Zbiór FAQ będziemy sukcesywnie uzupełniali. Wszystkie pytania i odpowiedzi dostępne są w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl