Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:19, 1.12.2021 r.

Konferencja MF na temat raportowania niefinansowego

11 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja podsumowująca wypełnienie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

14 marca 2019

Konferencję otworzył wiceminister finansów Leszek Skiba, który podkreślił, że w zdecydowanej większości przypadków pierwsze obowiązkowe raporty niefinansowe nie okazały się „sprawozdawczością pro-forma”. Spółki starały się rzetelnie opisać swoje podejście do pięciu kluczowych obszarów wymienionych w ustawie o rachunkowości: społecznego, pracowniczego, środowiskowego, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej podkreśliła, że ponad dwie trzecie przeanalizowanych raportów niefinansowych było na co najmniej dobrym poziomie pod względem zawartości informacyjnej i przejrzystości.

Głównym punktem spotkania była prezentacja dokumentu „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”. Spośród pierwszych raportów spółek wybrano przykłady, które mogą pomóc podnieść poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach.

Pierwszy rok raportowania niefinansowego komentowali także zaproszeni eksperci, reprezentujący środowisko naukowe, księgowych, organizacje pozarządowe czy regulatora. Przedstawicielką biegłych rewidentów była Ewa Sowińska, wiceprezes KRBR.

Prezentacje z konferencji, raport oraz zapis spotkania dostępne są na stronie MF w zakładce Raportowanie niefinansowe.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl