Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:08, 8.12.2021 r.

MF wyjaśnia e-sprawozdania

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw wyjaśnień dotyczących e-sprawozdań finansowych.

14 marca 2019

Wśród 70 pytań i odpowiedzi znajdują się informacje dotyczące tego, kto i jak powinien sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, jak należy rozumieć ustrukturyzowaną i nieustrukturyzowaną elektroniczną postać sprawozdania finansowego oraz kiedy i w jaki sposób należy tak sporządzone sprawozdanie przekazać do urzędu skarbowego czy KRS.

W kontekście badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta szczególną uwagę warto zwrócić na pytanie nr 51. MF wskazuje w odpowiedzi, jak rozumieć datę sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i objaśnia, czy data ta jest powiązana z momentem złożenia pod sprawozdaniem finansowym elektronicznych podpisów (kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub ePUAP) przez zobowiązane do tego osoby.

Aktualne objaśnienia MF znajdują się tutaj.

Do wszystkich pytań i odpowiedzi MF można dotrzeć także za pośrednictwem nowej sekcji na stronie internetowej PIBR e-Sprawozdawczość.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl