Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:51, 1.12.2021 r.

Europejskie progi obowiązkowego audytu

Accountancy Europe opublikowało raport o obowiązkowym audycie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście dyrektywy księgowej z 2013 r.

15 marca 2019

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zdjęła z niewielkich podmiotów obligatoryjny audyt raportów finansowych. Państwa członkowskie mogły jednak uzależnić obowiązek badania od spełnienia określonych warunków. Accountancy Europe zbadało, jak kraje UE zmieniły swoje progi obowiązkowego audytu od czasu ostatniego raportu AE w tej sprawie, z 2016 r.

W badanym okresie cztery państwa obniżyły pułapy sumy aktywów bilansu, przychodów lub zatrudnienia, po których przekroczeniu  audyt staje się obowiązkowy: to Cypr (całkowicie zniósł progi), Estonia, Rumunia i Włochy. Dania i Irlandia podwyższyły swoje progi, dołączając do Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które już wcześniej ustanowiły je w maksymalnej dopuszczonej przez dyrektywę wysokości. Projekt podwyższenia progów procedowany jest obecnie w parlamencie francuskim.

Pełen raport w języku angielskim dostępny jest w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl