Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:09, 6.07.2022 r.

Materiały zjazdowe na IX KZBR już dostępne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniono komplet materiałów zjazdowych.
W zestawie znajdują się m.in. projekty uchwał dotyczących zmiany statutu PIBR, zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, projekt programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz propozycja długoterminowej strategii działania PIBR, jak również sprawozdania organów z kadencji 2015-2019.

10 maja 2019

Ww. projekty uchwał zmieniających, jak również projekt programu działania oraz długoterminowej strategii działania PIBR będą stanowiły punkt wyjścia dla delegatów na IX KZBR, którzy podczas obrad Zjazdu będą mieli prawo zmienić projekty, ustalić ich ostateczną treść, a następnie IX KZBR będzie głosował nad ich przyjęciem.

Całość ww. materiałów znajduje się w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl