Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:21, 2.02.2023 r.

Trwa okres zawierania umów o badanie

Nadszedł czas na dokonanie wyboru firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

28 października 2020

O ile, na podstawie wieloletniej umowy, jednostka nie kontynuuje współpracy z dotychczasowym audytorem to nadszedł czas na dokonanie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Przed podpisaniem umowy o badanie należy wcześniej wybrać audytora. Przypominamy, że w przypadku badania ustawowego, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa jest zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata. Przy kontynuacji współpracy z klientem, z którym była zawarta „pierwsza umowa”, kolejna umowa również powinna być zawarta na co najmniej dwuletni okres. Umowa o badanie powinna być zawarta w terminie umożliwiającym udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych klienta. Dlatego dobrze jest już dziś wybrać audytora, aby uzgodnić z nim warunki współpracy, a także aby umożliwić mu uczestniczenie w inwentaryzacji.

W tym roku działalność gospodarcza oraz praca były i nadal są szczególnie utrudnione przez panującą pandemię. Nikt nie jest w stanie przewidzieć co przyniesie najbliższa i ta nieco bardziej odległa przyszłość. Już dziś słyszymy o coraz większej liczbie zachorowań na COVID-19. Przed nami okres jesienno-zimowy i związana z tym niepewność w zakresie funkcjonowania naszych klientów jak i samych firm audytorskich. Dlatego zachęcamy do rozmów z kierownikami jednostek, radami nadzorczymi, komitetami audytu na ten temat i uzgodnienia różnych scenariuszy wzajemnej współpracy i harmonogramu badania. Dobrze jest wspólnie wypracować najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania służące bieżącej współpracy, zakończeniu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jak również jego audytu. Teraz, bogatsi o doświadczenia z początku roku, możemy lepiej przygotować się, o ile wystąpi taka konieczność, do badania na zasadach zdalnych. W ślad za tym, jeżeli strony uznają to za zasadne, można odpowiednio dostosować zapisy umów o badanie lub zawrzeć aneksy do umów już podpisanych.

Przypominamy, że przykładowa umowa o badanie ustawowe (komunikat nr 3/2019) jest dostępna na stronie internetowej w sekcji Komunikaty KRBR. Należy pamiętać o odpowiedniej aktualizacji jej zapisów i dostosowaniu do okoliczności realizacji danego zlecenia. Pamiętajmy także, że od 1 stycznia 2020 r. już wszystkie sprawozdania z badania są sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Do badania mają zastosowanie krajowe standardy badania (przyjęte uchwałą nr 3430/52a/2019 z późn. zm.) oraz zasady etyki zawodowej (przyjęte uchwałą nr 3431/52a/2019). Uchwały można znaleźć w sekcji Uchwały KRBR.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących pierwszej umowy o badanie znajduje się tutaj - Pytania i odpowiedzi do ustawy (zaznaczamy, że dotychczas opublikowane pytania i odpowiedzi nie uwzględniają najnowszych zmian w ustawie o biegłych rewidentach).

 

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl