Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:01, 5.07.2022 r.

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

5 czerwca 2019
  • sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za 2018 rok,
  • sprawozdania z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów za rok 2018,
  • uchwała sprawie przedstawienia zastrzeżenia do uchwały nr 3316/51a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. oraz uwag Komisji Nadzoru Audytowego,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3589/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów,
  • informacja z posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 13 maja 2019 r., która jest opublikowana na stronie KNA.

Jednocześnie informujemy , że na posiedzeniu KNA w dniu 3 czerwca została zatwierdzona uchwała KRBR nr 3436/52e/2019 w sprawie krajowych standardów innych niż badanie – która w dniu dzisiejszym będzie również opublikowana na stronie KNA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl