Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:30, 5.07.2022 r.

Barbara Misterska-Dragan nową prezes KRBR

Delegaci IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wybrali władze samorządu.

12 czerwca 2019

Pierwszego dnia Zjazdu w wyborach na stanowisko prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zwyciężyła Barbara Misterska-Dragan z Warszawy, dotychczasowy zastępca ustępującego prezesa Krzysztofa Burnosa. W swoim programie nowa prezes podkreślała wagę zbudowania partnerskich, merytorycznych relacji z nowym nadzorcą, Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, która trafiła właśnie do Sejmu, instytucja miałaby od 2020 r. zastąpić państwową Komisję Nadzoru Audytowego i samorządową Krajową Komisję Nadzoru. Barbara Misterska-Dragan chce także rozwijać współpracę z samorządami księgowych i doradców podatkowych oraz organizacjami przedsiębiorców. PIBR ma też zacieśnić kontakty ze środowiskiem akademickim, promując profesję wśród młodych między innymi poprzez ogólnopolski program stażowy. Musimy wzmocnić mechanizmy wsparcia firm audytorskich, tworząc stale funkcjonujący „helpdesk”, gotowy do doradzania choćby w kwestiach prawnych - deklaruje nowo wybrana prezes. - Moim priorytetem będzie także ułatwianie dostosowania się naszego środowiska do procesów cyfryzacji. Oznacza to jeszcze więcej szkoleń i kolejne e-narzędzia.

W skład Rady weszli także Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Jarosław Dac, Danuta Drobniak, Kamil Jesionowski, Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak, Adam Kęsik, Jan Letkiewicz, Agnieszka Muller-Grządka, Mirosław Szmigielski, Bożena Wilk, Piotr Witek, Agnieszka Wujek i Joanna Żukowska-Kalita.

Delegaci głosowali także na kandydatów do pozostałych organów samorządu. Do Krajowej Komisji Nadzoru wybrano Władysława Fałowskiego, Antoniego Kwasiborskiego, Jacka Wegnera, Stefana Wójcickiego i Małgorzatę Zandecką. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli Jędrzej Koziński, Monika Matyszewska, Dorota Mikulska, Elżbieta Pudło i Jacek Zimny. Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym została Klaudia Hałas, zaś jej zastępcami Wiesława Bagińska-Rusek, Danuta Boniecka, Alicja Garbalińska, Wojciech Jamróz, Katarzyna Kulesza, Stefan Owecki, Cezary Pawelczak, Andrzej Piech, Ewa Sobińska i Ewa Stopczyńska. W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym znaleźli się Halina Gronek, Józef Król, Irena Kucharewicz, Andrzej Kuligiewicz, Józef Kuszneruk, Jolanta Pyrz, Krystyna Sakson, Elżbieta Szambelan-Bakuła, Małgorzata Winter i Danuta Wójcik.

Przed zamknięciem Zjazdu delegaci przyjmą jeszcze fundamentalne dokumenty kształtujące działania samorządu w rozpoczynającej się kadencji: znowelizowany statut, podstawowe zasady gospodarki finansowej oraz plan działania PIBR do roku 2023.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl