Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:08, 24.03.2023 r.

Można składać wnioski o przyznanie medalu PIBR w 2019 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do PIBR do dnia 19 października 2019 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

9 października 2019

Medal PIBR to wyróżnienie, którym honoruje się osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz na polu rewizji finansowej i rachunkowości. Wnioski o takie wyróżnienie mogą składać regionalne oddziały samorządu, organy PIBR oraz indywidualnie biegli rewidenci.

Propozycja przyznania medalu powinna być dostarczona - w formie pisemnej - do siedziby PIBR do dnia 19 października 2019 r. Musi zawierać czytelny podpis wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji lub adresu e-mail.
Uroczyste wręczenie medali w 2019 r. planowane jest podczas XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

Więcej szczegółów, w tym wzór wniosku o przyznanie medalu PIBR znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl