Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:23, 26.11.2022 r.

XX DKA – fotorelacja

W dniach 25-27 listopada br. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się Jubileuszowa XX DKA Zapraszamy do śledzenia bieżących aktualności.

24 listopada 2019

Witamy w relacji na żywo z XX Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance. Startujemy 25 listopada 2019 r.


Dzień I

2019-11-25 12:00: Nieprzerwanie od XX lat Doroczne Konferencje Audytingu organizowane są przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Pierwsza miała miejsce dokładnie 23 i 24 listopada 2000 r. w Warszawie. Od XX lat niezmiennie Doroczne Konferencje Audytingu mają charakter naukowy, a jednocześnie praktyczny, poświęcone są sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój zawodowy członków samorządu - biegłych rewidentów oraz ich integracja. 

Hotel Warszawianka

C.K. Warszawianka


2019-11-25 13:30: Jubileuszowa, dwudziesta już Konferencja Audytingu , której tematem jest „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja” rozpoczyna się już dziś. Podczas trzech dni omówione zostaną zmiany zachodzące w zakresie regulacji, wpływu technologii i przyszłości profesji biegłego rewidenta w Polsce.


2019-11-25 13:50: Kierunki zmian, wyzwania profesji oraz przyszłość rewizji finansowej to główne tematy rozpoczynającej się XX Dorocznej Konferencji Audytingu. Przygotowaliśmy dla Państwa 7 sesji plenarnych w których udział weźmie prawie 30 ekspertów, w tym przedstawicieli m.in. Ministerstwa Finansów, Departamentu Rachunkowości, Komisji Nadzoru Finansowego, EA,  ACCA, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualny, IZFiA.


2019-11-25 14:30: XX Jubileuszowa DKA rozpoczęta. Wystąpienia otwierające wygłosili:

Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

List do uczestników Konferencji wystosowany przez Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego odczytała Justyna Adamczyk - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Justyna Adamczyk wystąpiła także jako Pełnomocnik ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Paweł Rudolf - Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Florin Toma - Prezes Accountancy Europe

Ingrīda Latimira - Zastępca prezesa Łotewskiej Izby Biegłych Rewidentów (LZRA) - Łotwa

Jerzy Koniecki - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


2019-11-25 15:30: Jubileuszową Konferencję prowadzi Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji Przyjazny Kraj

 


2019-11-25 18:00: W trakcie XX DKA tradycyjnie odbyło się wręczenie medali Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

XX Konferencja to także okazja do wyróżnienia osób, które 20-krotnie wzięły udział w Dorocznej Konferencji Audytingu.


2019-11-25 20:00: Podczas pierwszego dnia Jubileuszowej XX DKA miały miejsce dwie sesje plenarne, poprowadzone przez prezes KRBR oraz jej zastępcę.

Monika Kaczorek podczas pierwszego panelu przybliżyła perspektywy zawodu biegłego rewidenta i wyzwań stojących przed audytorami w Polsce i w Europie. Rozmawialiśmy o nadchodzących zmianach, na temat jakości audytu i modelach nadzoru w różnych krajach europejskich. Florin Toma podzielił się doświadczeniami na temat nadzoru nad wykonywaniem zawodu w Europie i różnorodności stosowanych rozwiązań.

Monika Kaczorek, podsumowując panel, stwierdziła: „Nasza profesja w najbliższej przyszłości to etyka, komunikacja i nowoczesne technologie”.

Następnie Barbara Misterska-Dragan poprowadziła spotkanie  środowiskowe na temat roli i zadań samorządu po zmianie ustawy o biegłych rewidentach. Przybliżyła tematy związane z funkcjonowaniem nowej Krajowej Rady oraz Komisji.  Omówiono najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy i wyzwania na najbliższą przyszłość.


II Dzień

2019-11-26 9:00: Rozpoczął się drugi dzień XX Jubileuszowej DKA, w trakcie którego zaplanowano cztery sesje plenarne.


2019-11-26 9.30: Od rana Hanna Sztuczyńska przedstawiała gościom najnowsze rozwiązania wykorzystywane w elektronicznej sprawozdawczości.

W tej sesji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzenie e-sprawozdawczości spowodowało tak wiele problemów technicznych? Czy mając doświadczenia z zastosowaniem e-sprawozdawczości i podpisu elektronicznego jesteśmy przygotowani na dalsze zmiany? Panelistami są przedstawiciele Ministerstwa Finansów, mniejszych i dużych firm audytorskich oraz środowiska akademickiego.

Justyna Adamczyk - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF

 Agnieszka Baklarz

Piotr Staszkiewicz

Jarosław Dac

Paneliści podzielili się z uczestnikami spostrzeżeniami, na co zwrócić uwagę w sprawozdaniach w formacie XML, XBRL i XHTML. Interesującą częścią sesji było wystąpienie prof. Piotra Staszkiewicza dotyczące standardów sprawozdawczości elektronicznej i wynikającej z nich odpowiedzialności biegłego rewidenta.


2019-11-26 11.00: Ernest Podgórski i Anna Sirocka przedstawili jak ważne dla procesu badania są przepisy prawa bilansowego i podatkowego. Ernest Podgórski zaprezentował zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i cele tworzenia Krajowych Standardów Rachunkowości (ujednolicenie rozwiązań praktycznych funkcjonowania systemów rachunkowości w zakresie objętym poszczególnymi standardami).


2019-11-26 12.00: Anna Sirocka omówiła wybrane zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, decyzje KIMSF oraz publikacje organów sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym, mające znaczenie dla zamknięcia roku 2019. W zakresie MSSF 16, poruszone zostały te wymogi MSSF 16, które stanowią największe wyzwanie przy wdrożeniu standardu w praktyce oraz wynikające z dynamicznie krystalizujących się interpretacji.


2019-11-26 14.30: Podczas kolejnej sesji, którą poprowadziła Agnieszka Wujek, omówione zostało funkcjonowanie firm audytorskich w kontekście czasochłonności dostosowania do nowych przepisów. Nowe przepisy o schematach podatkowych („MDR”) czy też o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wydają się mniej istotne, niż, np. Międzynarodowe Standardy Badania, czy przepisy prawa bilansowego i podatkowego. Paneliści przedstawili nam jak ważne dla procesu badania są te zagadnienia i jak bardzo wpisują się w akceptację klientów.


2019-11-26 16.30: Ostatni z paneli poświęcony był omówieniu roli etyki i jakości rewizji finansowej w kreowaniu wartości dla inwestorów. Sesję prowadziła Ewa Jakubczyk Cały.

Dzień zakończył się uroczystą kolacją, którą swoim udziałem uświetnił Dariusz Kordek - polski aktor teatralny oraz musicalowy.


III DZIEŃ

2019-11-27 9.30: Trwają obrady XX Dorocznej Konferencji Audytingu

2019-11-27 10:00: Mirosław Szmigielski rozpoczął prowadzenie ostatniej sesji plenarnej: „Zmiana ustawy o biegłych rewidentach – nowe wymogi i sposób ich implementacji w firmie audytorskiej”. Po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, gdzie jeszcze ciągle próbujemy interpretować jej zapisy, mamy kolejne, i to znaczące zmiany ustawowe. W trakcie sesji eksperci opowiadają o tym, co się zmienia oraz jaki ma to wpływ na biegłych rewidentów i firmy audytorskie.


2019-11-27 12.00: XX DKA przechodzi do historii. Głos zabiera Barbara Misterska–Dragan oraz Monika Kaczorek.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom.

Prezentacje z Konferencji będą dostępne na stronie www PIBR, po zalogowaniu.

Relację przygotowało Biuro PIBR (Ewelina Kaczorowska-Wiosna, Małgorzata Dysińska, Robert Łukasik)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl