Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:51, 26.11.2022 r.

Stanowisko KNA dotyczące stosowania KSB 701

Komisja Nadzoru Audytowego uważa, iż zasadnym jest, aby do badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe notowane są na rynkach NewConnect i Catalyst miał zastosowanie KSB 701.

19 grudnia 2019

O stosowaniu KSB 701 „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta” w sprawozdaniach z badania emitentów innych niż ci, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych informowaliśmy na początku tego roku, w aktualności pt. „Istotna zmiana w sprawozdaniu z badania dla klientów NewConnect i Catalyst”.

KNA podzieliła stanowisko KRBR i potwierdziła, że przez „jednostki notowane na giełdzie papierów wartościowych” należy rozumieć jednostki:

 1. posiadające siedzibę na terytorium Polski oraz
 2. których papiery wartościowe są notowane:
  • na rynku regulowanym w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej, (emitenci takich papierów wartościowych z mocy ustawy o biegłych rewidentach są zaliczani do JZP),
  • w Polsce na rynkach innych niż regulowane, czyli:
   • NewConnect i
   • Catalyst w ramach platform innych niż regulowane,
  • na innych rynkach prowadzonych w innym niż Polska państwie przy uwzględnieniu lokalnych przepisów prawa tego kraju.

W związku z tym KSB 701 dotyczy badania szerszego kręgu jednostek i ma zastosowanie także do sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe notowane są na takich rynkach jak NewConnect i Catalyst (przypominamy, że obecnie KSB 701 jest załącznikiem do uchwały nr 3430/52a/2019).

Taka interpretacja pojęcia „jednostka notowana na giełdzie papierów wartościowych” wpływa również na zastosowanie odpowiednich wymogów zawartych w innych krajowych standardach wykonywania zawodu, krajowych standardach kontroli jakości oraz w zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów w zakresie odnoszącym się do tych jednostek.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wszystkich pism w tej sprawie:

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl