Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:23, 29.11.2022 r.

Webinaria KE w sprawie F-gazów

Bezpłatne webinaria dotyczące weryfikacji sprawozdań składanych do Komisji Europejskiej w sprawie F-gazów.

20 stycznia 2020

W dniach 30 stycznia i 31 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się warsztaty online – dedykowane m.in. biegłym rewidentom – na temat interpretacji zapisów Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.*

Warsztaty mają na celu wyjaśnienie procesu raportowania i weryfikacji, obowiązków prawnych oraz przestawienie najlepszych praktyk.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Odbędą się one w języku angielskim. Organizatorami są DG CLIMA we współpracy z Öko-Institut i Vericon.

W celu rejestracji w warsztatach należy skontaktować się z Öko-Institut wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: f-gas@oeko.de

*Art. 19 ust. 6 ww. rozporządzenia wymaga weryfikacji przez niezależnego audytora sprawozdania z wprowadzenia do obrotu w UE co najmniej 10 000 ton CO2 eq HFC luzem w poprzednim roku kalendarzowym składanego do Komisji Europejskiej (KE) – tematyka webinarium 30 stycznia 2020 r.

Art. 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5 ww. rozporządzenia wymaga weryfikacji przez akredytowanego audytora sprawozdania z wprowadzania do obrotu w UE HFC zawartych w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Akredytowanym audytorem do tych celów jest albo tzw. audytor GHG, albo biegły rewident zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego – tematyka webinarium 31 stycznia 2020 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl