Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:35, 29.11.2022 r.

AML – praktyczne wsparcie dla biegłych rewidentów

PIBR udostępnia materiały, które pomogą w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

3 kwietnia 2020

Na początku stycznia przypomnieliśmy, że biegli rewidenci są „instytucją obowiązaną” i w związku z tym są objęci obowiązkami wynikającymi z ustawy AML (więcej na ten temat tutaj).

Teraz, jako wsparcie w realizacji tych obowiązków, udostępniamy następujące materiały:

  • „wewnętrzną procedurę” w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzoną na podstawie art. 50 ustawy AML. Procedura ma przykładowy charakter, ale może zostać w prosty sposób zaimplementowana w firmie audytorskiej. W opracowaniu zamieszczone są też przykładowe oświadczenia i inne praktyczne wskazówki;
  • zestawienie obowiązków wynikających z ustawy AML wraz ze wskazaniem terminu lub częstotliwości ich realizacji;
  • wykaz linków do przydatnych komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), w tym m.in.: bezpłatnego e-learningowego kursu dla pracowników instytucji obowiązanych oraz pierwszej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Instytucje obowiązane, które zgodnie z ustawą AML mają obowiązek identyfikacji i oceny ryzyk odnoszących się do ich działalności, przy sporządzaniu swoich ocen ryzyka mogą uwzględniać tę krajową ocenę ryzyka.

Materiały zostały opracowanie na zlecenie i we współpracy z Komisją ds. standaryzacji.

Ww. materiały AML można pobrać z profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu, w sekcji "Rozwiń panel", dostępnej w lewym górnym rogu strony.

Ponadto w panelu biegłego rewidenta udostępniamy treść pisma z dnia 30.01.2020 r. skierowanego do GIIF, w którym przedstawiamy wątpliwości dotyczące interpretacji ustawy AML. Prosimy m.in. o wyjaśnienie, czy instytucją obowiązaną jest biegły rewident czy też firma audytorska? Jaki zakres usług jest objęty obowiązkami AML? Pomimo braku odpowiedzi GIIF zdecydowaliśmy się na prezentację opracowanych już materiałów. Nie można wykluczyć, że odpowiedź GIIF wpłynie na potrzebę modyfikacji „wewnętrznej procedury”.

Przy okazji zachęcamy do udziału w szkoleniu AML organizowanym przez Centrum Edukacji PIBR, które w kompleksowy i bardzo przystępny sposób przybliża tę tematykę i pomaga w odpowiednim stosowaniu przepisów prawa. Informacje o szkoleniach można znaleźć pod adresem: https://ce.pibr.org.pl/.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl