Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:02, 26.11.2022 r.

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące usług atestacyjnych rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu wytycznych IAASB związanych ze świadczeniem usług atestacyjnych dotyczących rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej oraz zaprasza na webinarium poświęcone tej tematyce.

4 czerwca 2020

KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH

Trwają konsultuje Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) na temat projektu wytycznych związanych ze świadczeniem usług atestacyjnych dotyczących rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (ang. Extended External Reporting, EER).

EER obejmuje wiele różnych form raportowania, w tym, ale nie wyłącznie, raportowanie zintegrowane, raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju i inne raporty na temat kwestii finansowych i pozafinansowych, w tym kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z governance oraz działalnością jednostki.

Projekt przygotowanych w języku angielskim wytycznych składa się z:

Celem opracowania jest promowanie spójnego, cechującego się wysoką jakością stosowania MSUA 3000 (Z) oraz zwiększenie zaufania do raportów atestacyjnych. Najczęstsze wyzwania przy tego rodzaju usługach atestacyjnych to:

 • zapewnienie odpowiednich kompetencji przy wykonywaniu zlecenia atestacji EER,
 • zachowanie zawodowego sceptycyzmu i profesjonalnego osądu,
 • określenie warunków wstępnych i uzgodnienie zakresu atestacji,
 • określenie przydatności i dostępności kryteriów (ram sprawozdawczych, standardów lub kryteriów opracowanych przez osobę sporządzającą sprawozdanie),
 • governance i kontrola wewnętrzna dotycząca procesu sporządzania sprawozdania EER,
 • rodzaje zniekształceń, które mogą wystąpić w sprawozdaniu EER,
 • uzyskiwanie dowodów,
 • ocena istotności zniekształceń,
 • przygotowanie raportu z usługi atestacyjnej,
 • rozważania dotyczące jakościowych informacji o EER oraz
 • rozważania na temat informacji o EER zorientowanych na przyszłość.

IAASB szczególnie liczy na włączenie się w proces konsultacji osób z praktycznym doświadczeniem w tej ewoluującej dziedzinie raportowania, w tym praktyków i innych ekspertów zaangażowanych w wykonywanie zleceń atestacyjnych EER, sporządzających sprawozdania EER, inwestorów i innych użytkowników sprawozdań EER i raportów poświadczających na ich temat oraz regulatorów.

Chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o przesyłanie uwag bezpośrednio do IAASB, w terminie do 13 lipca 2020 r. Potrzebny link dostępny jest tutaj. Pod tym linkiem dostępne są informacje związane z formą i sposobem zgłaszania uwag.

WEBINARIUM

Zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanym przez IAASB webinarium poświęconym tej tematyce. Webinarium odbędzie się w języku angielskim - 10 czerwca 2020 r. w g. 13.00 – 14.30. Rejestracji można dokonać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl