Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:33, 27.09.2023 r.

Analiza Kodeksu etyki IESBA – część 7 - Zachęty

Siódma część analizy Kodeksu etyki IESBA poświęcona jest zachętom

1 września 2020

Otrzymywanie różnego rodzaju prezentów czy zaproszeń na wydarzenia może być częścią naturalnego budowania relacji biznesowej na linii klient – księgowy (biegły rewident). Niekiedy jednak impulsem do danej zachęty może być chęć wpłynięcia na czyjeś zachowanie. Rozpiętość rodzajów zachęt jest ogromna – od zwyczajowych przejawów gościnności począwszy, a na łapówkach skończywszy. Autorzy siódmej części analizy Kodeksu etyki IESBA zajmują się tymi zachętami, które nie naruszają lokalnych przepisów prawa czy regulacji. Z przeprowadzonej analizy możemy się dowiedzieć, jakie są rodzaje zachęt, jak je rozpoznać i przede wszystkim – jaka powinna być odpowiednia na nie reakcja księgowego (biegłego rewidenta). Warto pamiętać, że nawet jeśli za daną propozycją nie stoją niewłaściwe intencje, to i tak skorzystanie z niej może wpłynąć na obiektywizm księgowego (biegłego rewidenta).

Całość materiału dostępna jest tutaj.

Analiza kodeksu etyki IESBA (ang. Exploring the IESBA Code) to 12-miesięczna seria opracowań publikowanych przez IFAC od listopada 2019 r. Stanowi ona dogłębne spojrzenie na Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) (Kodeks). Każda część serii uwydatnia kluczowe aspekty Kodeksu w bardziej obrazowy sposób, ze szczególnym naciskiem na ostatnie zmiany Kodeksu.

Dotychczas przetłumaczone przez PIBR objaśnienia dostępne są w e-Bibliotece.

Jednocześnie przypominamy, że kodeks etyki opracowany przez IESBA to zarazem nowy kodeks etyki i standardy niezależności obowiązujące polskich biegłych rewidentów od początku 2020 roku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl