Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:24, 29.11.2022 r.

XXI Doroczna Konferencja Audytingu

XXI edycja najważniejszego wydarzenia samorządu biegłych rewidentów odbędzie się pod hasłem „Szanse i wyzwania dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

10 września 2020

Konferencja odbędzie się 8 października – wyjątkowo wyłącznie w formule online, wymuszonej sytuacją epidemiczną. Pandemia COVID-19 nie tylko narzuciła sposób prowadzenia DKA, ale także – pośrednio - i jej tematykę. Bieżący rok zdominowany został bowiem przez pandemię koronawirusa i spowodowany nią globalny kryzys gospodarczy, który odczuwamy również w Polsce.

Ostateczna skala zarówno pandemii, jak i wstrząsu gospodarczego nie jest jeszcze znana, obydwa zjawiska nadal istnieją i trwają. Widać już jednak wyraźnie, że wpłynęły one również na biegłych rewidentów i ich otoczenie. Można więc wysnuć pierwsze wnioski na temat tego, jak zmienił się audyt w roku 2020 i jaki jest kierunek tych zmian.

Wybitni eksperci i praktycy audytu z bogatym doświadczeniem, biorący udział w konferencji, będą dyskutować o wyzwaniach spowodowanych przez COVID-19 oraz o tym jak z kryzysem radzą sobie biegli rewidenci i firmy audytorskie: po jakie działania i technologie sięgnąć, aby przetrwać w świecie, którego symbolami są lockdown, social distancing i kwarantanna? Jak pracować, kiedy nie można spotkać się bezpośrednio z klientem? Jak ocenić wpływ pandemii na badaną organizację, kiedy świat wokół zmienia się tak szybko?

XXI DKA otworzy prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W części otwierającej konferencję poświęconej tematowi „Co możemy dać gospodarce i rynkowi” weźmie również udział prof. Witold Orłowski, który podzieli się ze środowiskiem biegłych rewidentów swoimi spostrzeżeniami w zakresie aktualnej sytuacji makroekonomicznej, procesów zachodzących w gospodarce, możliwych scenariuszy rozwoju kryzysu oraz jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wystąpienie zastępcy prezesa PANA, Justyny Adamczyk, otworzy blok dyskusji. Tematem pierwszej z nich będzie „Badanie zdalne, kontrola zdalna – jak się do nich przygotować”. W jego ramach zagadnienia związane z kontrolą zdalną przedstawi Agnieszka Baklarz, o dowodach badania w postaci elektronicznej opowie Andrzej Karpiak, kwestie na styku etyki i technologii przedstawi Ewa Jakubczyk-Cały, a opiekunem merytorycznym bloku będzie Joanna Żukowska-Kalita.

Uczestnicy dyskusji pn. „Wyzwania związane z badaniem 2020” podejmą tematy takie jak zmieniony Krajowy Standard Badania 540 (Agnieszka Muller-Grządka), zagrożenie kontynuacji działalności (Jarosław Dac) oraz nowa sprawozdawczość ESEF (Mirosław Szmigielski). W panelu wystąpi również Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie. Opiekunem merytorycznym bloku jest Agnieszka Wujek.

W trakcie konferencji zostaną także przedstawione wyniki ankiety dotyczącej wynagrodzeń za usługi biegłych rewidentów.

Na zakończenie DKA w sesji „Samorząd. Działania, ambicje i wyzwania” prezes KRBR wspólnie z członkami Krajowej Rady oraz przedstawicielami oddziałów dokona podsumowania prac samorządu i przedstawi wizję jego dalszego funkcjonowania.

Szczegółowy plan XXI DKA znajduje się na stronie wydarzenia.

Udział w DKA zalicza 4 godziny samokształcenia, zachęcamy więc do rejestracji na konferencję, której można dokonać pod adresem.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl