Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:27, 4.12.2022 r.

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do PANA

15 października 2020 r. upływa termin przekazania do PANA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2020 oraz 2021 roku przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

24 września 2020

Zgodnie z art. 55 ust. 10b znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach firmy audytorskie są zobowiązane do przekazywania corocznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

15 października 2020 r. mija termin przekazania tych informacji za 2020 oraz 2021 rok.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U., poz. 2321) (z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj).

Wzór informacji, która powinna być przekazana do PANA jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przypominamy, że informacje na temat prognoz przychodów nie są już przekazywane do PIBR, lecz wyłącznie bezpośrednio do PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl