Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:16, 27.11.2022 r.

Ustandaryzowanie potwierdzeń bankowych

PIBR rozmawia z ZBP i przedstawicielami banków o ustandaryzowaniu potwierdzeń bankowych.

27 listopada 2020

Potwierdzenia bankowe są jedną z najważniejszych i podstawowych procedur audytowych wykonywanych przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdań finansowych. Procedura polega na bezpośrednim, zgodnie z wymogami KSB 505, potwierdzeniu przez banki szerokiego zakresu informacji związanych z instrumentami finansowymi. W obecnym kształcie to rozwiązanie kosztowne i czasochłonne, zarówna dla banków jak i audytorów. Sytuacja pandemiczna zwiększa gotowość biznesu na cyfryzację i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tradycyjną formę zamienić na cyfrową, tym bardziej, że banki również pomysł popierają – wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan.

Obecnie każda firma audytorska i każdy bank mogą się posługiwać własnym formularzem takiego potwierdzenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wykorzystywane są zarówno papierowe, jaki elektroniczne formularze. To złe rozwiązanie. Chcemy zastąpić je jednym, ustandaryzowanym i zrobić to możliwie szybko, być może nawet jeszcze w tym roku. Rozmawiamy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) i przedstawicielami banków – wszyscy popierają standaryzację rozwiązania. Będzie ona obejmowała zarówno zakres informacji, jak i sposób jej pozyskiwania. Skorzystają wszyscy – uproszczone i przyspieszone zostaną procedury uzyskiwania przez firmy audytorskie potwierdzeń bankowych, bankom natomiast ułatwi to komunikację z firmami audytorskimi oraz pozwoli zmniejszyć koszty przygotowywania i przekazywania informacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl