Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:02, 27.11.2022 r.

PANA udostępniła wzory formularzy sprawozdawczych

Informujemy, że PANA na swojej stronie internetowej udostępniła elektroniczne wzory formularzy sprawozdawczych, które firmy audytorskie powinny zastosować sporządzając sprawozdanie za 2020 rok.

11 lutego 2021

9 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich. Więcej na ten temat nowego rozporządzenia można przeczytać w aktualności pt. „Ważne - Opublikowano rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości FA” (tutaj).

Przypomnijmy, że rozporządzenie określa wzory formularzy sprawozdawczych oraz sposób ich przekazywania do PANA. Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonować będą dwa oddzielne wzory formularzy sprawozdawczych o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz JZP albo jednostek innych niż JZP.

Sprawozdania roczne firm audytorskich, począwszy od 2020 roku są składane wyłącznie w wersji elektronicznej.

PANA poinformowała, że udostępniła na swojej stronie internetowej elektroniczne wzory takich formularzy. Formularze są możliwe do pobrania, zapisania i wypełnienia. W formularzach są dane słownikowe oraz algorytmy ułatwiające jego wypełnienie. Do formularzy jest dołączona instrukcja opisująca sposób wypełniana sprawozdania.

Przekazanie informacji do PANA będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego STREFA, udostępnionego na stronie internetowej Agencji (nadal trwają intensywne prace nad przygotowaniem wymaganej funkcjonalności do składania formularzy).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie PANA: https://pana.gov.pl/sprawozdanie-roczne/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl