Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:32, 29.11.2022 r.

Alert specjalny - Badanie za 2020 r.

Przedstawiamy nowy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.

1 marca 2021

Jak co roku od kilku lat, Komisja ds. standaryzacji przygotowała Alert specjalny. Skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich opracowanie zawiera podsumowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa i standardach, które mają zastosowanie do badania sprawozdania finansowego.

W najnowszym Alercie specjalnym przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. do badania sprawozdań finansowych, bez względu na to jaki okres sprawozdawczy one obejmują, zastosowanie ma jeden, najnowszy pakiet krajowych standardów badania przyjętych uchwałą KRBR nr 3430/52a/2019. Przypominamy także o nowym „Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności)” wprowadzonym uchwałą KRBR nr 3431/52a/2019 jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Dużo miejsca poświęcamy opracowaniom, które są przydatne podczas badania w dobie pandemii COVID-19. Prezentujemy najnowsze wskazówki PIBR będące praktycznym wsparciem dla firm audytorskich i biegłych rewidentów (np. dotyczące AML czy RODO) a także interpretacje Ministerstwa Finansów. Przedstawiamy również najważniejsze zmiany w KSB 540 (Zmienionym), który co prawda będzie miał zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za 2021 rok, ale już dziś warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zmienia się podejście do badania szacunków. W Alercie można też znaleźć praktyczne przykłady sprawozdań z badania, jak również przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które niedawno udostępniliśmy w „Wyszukiwarce standardów” (więcej na ten temat tutaj).

W Alercie specjalnym jeszcze raz przypominamy o wymogu sporządzania sprawozdań z badania w postaci elektronicznej oraz opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy tej okazji proponujemy, aby upewnić się, kiedy mija dwuletni okres ważności certyfikatów Państwa podpisów oraz podpisów klientów audytowych. Warto zawczasu zadbać o to, żeby podpis nie utracił ważności do momentu złożenia do eKSR zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania.

„Alert specjalny – Badanie za 2020 rok” dostępny jest w sekcji Alerty PIBR. Można go też pobrać tutaj.

Życzymy przyjemnej lektury.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl