Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:34, 29.11.2022 r.

Alert specjalny - Badanie za 2019 r.

Dostępny już jest nowy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

24 lutego 2020

Skierowany do biegłych rewidentów i firm audytorskich Alert specjalny stanowi kontynuację zapoczątkowanej dwa lata temu dobrej praktyki cyklicznego udostępniania biegłym rewidentom podsumowania obowiązujących do badania sprawozdania finansowego przepisów prawa i standardów, w tym najważniejszych zmian w ciągu roku.

W najnowszym Alercie specjalnym przypominamy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach oraz wynikającym z niej wymogu sporządzania już wszystkich sprawozdań z badania w postaci elektronicznej. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. do badania sprawozdań finansowych, bez względu na to jaki okres sprawozdawczy one obejmują, zastosowanie ma jeden, najnowszy pakiet krajowych standardów badania przyjętych uchwałą KRBR nr 3430/52a/2019 a także wyjaśniamy na czym polegają zmiany w tych standardach. Podsumowujemy wymogi nowego „Międzynarodowego Kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” wprowadzonego uchwałą KRBR nr 3431/52a/2019 jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz wyjaśniamy od kiedy ma on zastosowanie. Prezentujemy najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów i KNA dotyczące badania. W Alercie można też znaleźć praktyczne przykłady sprawozdań z badania przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019, które są także dostępne w „Wyszukiwarce standardów” (więcej na ten temat tutaj).

„Alert specjalny – Badanie za 2019 r.” dostępny jest w sekcji Alerty PIBR. Można go też pobrać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl