Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:31, 4.12.2022 r.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania za 2019 r.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 są już dostępne w „Wyszukiwarce standardów”.

18 lutego 2020

W załącznikach od 2.1 do 2.10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania za 2019 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obowiązujące uchwały KRBR oraz odniesienia do nowych interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31.12.2019 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Przypominamy, że archiwalne wersje standardów oraz przykładów ilustrujących sprawozdanie z badania znajdują się w zasobach o nazwie „Archiwalne”.

Przy okazji informujemy, że wkrótce zostanie opublikowany „Alert specjalny – badanie za 2019 r.” Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych, w tym na temat nowych zasad etyki zawodowej. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl