Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:46, 26.11.2022 r.

Wskazówki do badania ESEF

Przedstawiamy wskazówki dotyczące badania zgodności z wymogami ESEF.

10 marca 2021

Udostępnione dziś wskazówki zostały przygotowane przez zespół ekspertów Komisji ds. standaryzacji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu wsparcia biegłych rewidentów w badaniu zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z wymogami rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2019/815 („Rozporządzenie ESEF”).

Do momentu zakończenia prac nad wskazówkami nie została znowelizowana ani ustawa o rachunkowości, ani ustawa o biegłych rewidentach, ani nie została podjęta ostateczna decyzja o odsunięciu w Polsce o jeden rok obowiązku stosowania wymogów, o których mowa w Rozporządzeniu ESEF.

Wskazówki odnoszą się do obowiązków biegłych rewidentów związanych z oceną formatu prezentacji rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) oraz oceną zgodności znakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF z wymogami Rozporządzenia ESEF. Zawierają również w załączniku 1 przykład treści opinii na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF, stanowiącej odrębną sekcję sprawozdania z badania.

Wskazówki mają zastosowane do badania sprawozdań finansowych za rok 2020 przy założeniu, iż celem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest opracowanie standardu badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi, komentarze i opinie, które pozwolą na udoskonalenie oraz przygotowanie standardu do badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF mającego zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za rok 2021.

Wskazówki można pobrać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl